Kaza Onarımlarında Eşdeğer parça Uygulaması Başladı

Kaza Onarımlarında Eşdeğer parça Uygulaması Başladı

Kaza Sonrasında Aracım Hangi parçalarla onarılıyor? Eşdeğer parça aracım için uygun mu güvenli mi? çok daha fazla detay bu yazımızda.

Eşdeğer Parça Kullanımı artık Zorunlu

TC Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı motorlu araç sigortalarında Eş değer parça belirleme esaslarına ilişikin genelge yayınladı. Otomotiv yan sanayisine destek olmak amacıyla (eşdeğer) muadil parça kullanımı 1 Hazirandan itibaren yürürlüğe girmiştir.

İlgili Genelge Maddesi

2015/2 sayılı Genelge'nin 1. Maddesinde;

"Eşdeğer parça, bir aracın montajında kullanılan esas-orijinal parçaların değiştirilmesi amacıyla üretilen, ilgili yasal mevzuat (yönetmelik, standard, teknik düzenleme) çerçevesinde belirlenen deney, muayene metotlarına göre orijinal parçayla(kütle, boyut, malzeme ve işlevsellik vb.) kıyaslanarak tespit edilen kriterlere uygunluğu, akredite bir kuruluş tarafından belgelendirilmiş parçadır" şeklinde tanımlanmıştır.

Sigorta Şirketlerinin Sorumluluğu Arttı

Sigorta Şirketleri motorlu araçlar sigortası kapsamında tedarik edecekleri parçaların bu kapsamda olmasına karşın müşterilerine karşı sorumludurlar. eş değer parça olmayan parçalarla onarım yapılması halinde müşteri hak sahibi olabilecektir.

İlk 2 yıl Türk Standardları Enstitüsü (TSE), akabinde akredite edilmiş belgelendirme kurumlarınca, orjinal parçalara muadil 'eşdeğer parça belgesi' başvuruları alınacak. Uluslararası standartlarda ürün testi ve deneyleri yapacak olan bu kurumların akredite alabilmesi için TÜRKAK veya İAF çatısı altında ve gerekli niteliklere sahip olması gerekiyor. İthal edilen ürünlerin eşdeğer olarak kabul edilmesi için ise uluslararası akreditasyon sistemi kapsamında olan ISO\IEC 17065 belgesine sahip olması beklenecektir.

Sistemin Çalışma Prensipleri ve Merkezi Kontrol Yapısı

Sertifikasyona tabi tutulmuş her bir eş değer parçanın SBM veri tabanında kurulan eş değer parça havuzuna girilmiş olması gerekmektedir. Eş değer parça tedarikçisi tarafından SBM sistemine tanımlanacak olan her bir eş değer parçaya SBM tarafından bir parça takip numarası tahsis edilecektir.

Parça değişimi esnasında, söz konusu parça takip numarası ilgili Sigorta eksperleri tarafından SBM sisteminden kontrollü olarak raporlanacaktır. Eksper atanmayan dosyalarda da hasar dosyası üzerinde SBM parça takip numarasının iletilmesi beklenmektedir.

Kaynak : www.sbm.org.tr

Yorumlar

Daha Fazlası