Yurtdışında Yaşayan Türk Vatandaşlarının Ehliyetlerini Ülkemiz Sürücü Belgesi İle Değiştirmeleri İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?

Yurtdışında Yaşayan Türk Vatandaşlarının Ehliyetlerini Ülkemiz Sürücü Belgesi İle Değiştirmeleri İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?

Yurtdışında Yaşayan Türk Vatandaşlarının Ehliyetlerini Ülkemiz Sürücü Belgesi İle Değiştirmeleri İçin Gerekli Belgeler Emniyet Genel Müdürlüğü Tarafından Belirlenir.

Yurtdışında Yaşayan Türk Vatandaşlarının Ehliyetlerini Ülkemiz Sürücü Belgesi İle Değiştirmeleri İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?

Yurtdışında yaşayan vatandaşlar en fazla 1 yıl süreyle ehliyetlerini ülkemizde kullanabilirler. 1 yılın bitiminde ehliyetlerini ülkemiz sürücü belgeleri ile değiştirmeleri zorunludur. Yine 6 aydan daha fazla ülkemizde bulunanların araç kullanırken sürücü belgelerinin dış temsilcilikler veya noter tarafından onaylanmış Türkçe tercümelerini sürücü belgesi ile birlikte yanlarında bulundurmaları zorunludur.

Sürücü Belgesi değişikliği (Tebdil) için gerekli belgeler şunlardır:

1. Yabancı sürücü belgesinin aslı ve fotokopisi

2. Noter veya konsolosluk onaylı Türkçe tercümesi

3. Sürücü belgesi dosyası

4. Nüfus cüzdanı, Pasaport veya Avukatlık Kimliği

5. Sürücü sağlık raporu

6. Sürücü belgesi harcı, sürücü belgesi değerli kağıt bedeli ve sürücü belgesi hizmet (vakıf payı) bedelinin vergi dairelerine veya anlaşmalı bankalara yatırıldığına dair makbuz

7. 2 adet fotoğraf (5x6 ebadında arka fon beyaz olacak şekilde biyometrik vesikalık fotoğraf)

8. Kan grubunu belirtir belge veya yazılı beyan.

9. Öğrenim Belgesi (Öğrenim Belgesinin yurtdışından alınmış olması durumunda, noter tastikli tercümesi istenilmektedir.)

NOT: Dış temsilciliklerimizde sürücü belgesi yenileme müracaatları alınmamakta olup, müracaatların

mutlaka trafik tescil kuruluşlarına şahsen yapılması gerekmektedir.

Yorumlar

Daha Fazlası